Ad Rem Real s.r.o. – stavebná spoločnosť 

Rudlovská 9, Banská Bystrica 974 01

Kontakty:

Jozef Štulajter                                                         Žofia Štulajterová
tel.č.: +421 905 971 909                                      tel.č.: +421 905 971 908
MAIL: adremreal@gmail.com                             MAIL: zofiastulajter@gmail.com

Web: www.adremreal.sk